.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.230.154.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 750,871
  หน้าหลัก    กลยุทธ์/อัตลักษณ์/คำขวัญ 
กลยุทธ์/อัตลักษณ์/คำขวัญ
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่  ส่งเสริมอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

กลยุทธ์ที่  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คุณธรรม  และความพอเพียง

กลยุทธ์ที่  พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

 

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

-การธำรงคุณธรรมและความเป็นไทย

-การธำรงความเป็นไทยด้านการสืบสานดนตรีไทย

 

คำขวัญ

เรียนดี  จริยธรรมเด่น

เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com