.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.162.121.80
คุณเข้าชมลำดับที่ 470,351
  หน้าหลัก    ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน
 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชั้นเรียน

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

จำนวนห้องเรียน

อนุบาล ๑

๖๙

๖๒

๑๓๑

อนุบาล ๒

๗๗

๕๕

๑๓๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๘๐

๘๖

๑๖๖

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๘๔

๗๘

๑๖๒

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๘๑

๘๕

๑๖๖

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๘๒

๘๕

๑๖๗

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๘๔

๙๙

๑๘๓

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๙๖

๑๐๕

๒๐๑

รวมทั้งหมด

๖๕๓

๖๕๕

,๓๐๘

๓๘

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com