.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.210.149.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,918,138
  หน้าหลัก    ผลงานครูดีเด่น 
ผลงานครูดีเด่น
 

ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

          ผลงานดีเด่น

 

ประเภท

ความดีเด่น /ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลหนองบัว

(เทพวิทยาคม)

ผลงาน/ความดีเด่น

โรงเรียนในฝันพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลประจำเขตภาคเหนือ ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนความคิดการสัมมนาวิชาการการส่งเสริมความเข้มแข็งให้โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่

โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนดีมีมาตรฐานระดับดีมาก

ห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม

-โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยดีเด่น การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาดีเด่น การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุดที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

สพฐ.

สพฐ.

 

 

 

สพป. นว. ๓

สพป. นว. ๓

สพป. นว. ๓

 

สพป. นว. ๓

 

สพป. นว. ๓

 

สพป. นว. ๓

ผู้บริหาร

นายบำรุง กรุตเพชร

 

ผู้บริหารโรงเรียนดีมีมาตรฐานระดับดีมาก

 

สพป. นว. ๓

 

ครู

 

รางวัลระดับชาติ

การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย

 

นายประเสริฐ บุญโห้

ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนไทย ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับประถมศึกษา

สสวท. ร่วมกับชมรมครูหุ่นยนต์ไทย และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

 

รางวัลระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

 

นายพัฒนะ แกวสุขศรี

 

-               รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ เดี่ยวดนตรีไทย จะเข้

-     รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ เดี่ยวดนตรีไทย ซออู้

-     รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง

สพฐ.

 

นางพิมทิพย์ บัวสนิท

 

    - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ เดี่ยวดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย

สพฐ.

 

นางพิมทิพย์ บัวสนิท

นายพัฒนะ แก้วสุขศรี

นางพิมทิพย์ บัวสนิท

นายพัฒนะ แก้วสุขศรี

 - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม

 

สพฐ.

 

นางพิมทิพย์ บัวสนิท

นายพัฒนะ แก้วสุขศรี

นางเรียมวิไล เรืองธีรวงศา

นางนิตยา บุญประเทือง

              

-     รางวัลเหรียญทอง การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

 

สพฐ.

 

นางอัญชลี ทับทิม

นางสาวสุวรรณา ตันเจริญ

นางจีรนุช คุ้มศิริ

 

-      รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. ๑ – 

สพฐ.

 

 

รางวัลระดับภาค (ภาคเหนือ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓

 

นายพัฒนะ แก้วสุขศ&

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com