.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.210.149.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,918,128
  หน้าหลัก    ทำเนียบผู้บริหาร 
ทำเนียบผู้บริหาร
 

  ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทื่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายบุญมี รอดแสวง

ครูใหญ่

15 พ.ค. 2466 - 1 พ.ย. 2466 

2

นายชม นวลจันทร์

ครูใหญ่

พ.ย. 2466 - 30 ต.ค.2470 

3

นายสำรวย ฉ่ำน้อย

ครูใหญ่

30 ต.ค. 2470 - 30 เม.ย. 2475

4

นายทา(วิทยา) พัดศรี

ครูใหญ่

30 เม.ย. 2475 - 4 พ.ย. 2476

5

นายมะลิ อิ่มจินดา

ครูใหญ่

พ.ย. 2476 - 10 ก.พ. 2477

6

นายศุภชัย ศรีโห้

ครูใหญ่

11 ก.พ. 2477 - 19 พ.ย. 2485

7

นายทา(วิทยา) พัดศรี 

ครูใหญ่ 

20 พ.ย. 2485 - 11 มิ.ย. 2493 

8

นายเมี้ยน(วิบูลย์ ) พลไพรินทร์ 

ครูใหญ่

12 มิ.ย. 2493 - 22 พ.ย. 2495

9

นายนิคม ปัญญาพร 

ครูใหญ่ 

23 พ.ย. 2495 - 20 ต.ค. 2500

10

นายน้อง ธีรวิศิษฐ์ 

ครูใหญ่

25 ต.ค. 2500 - 12 มี.ค. 2502 

11

นายวิบูลย์ พลไพรินทร์ 

ครูใหญ่ 

มี.ค. 2502 - 9 ต.ค. 2506

12

นายวิทยา พัดศรี 

ครูใหญ่

10 ต.ค. 2506 - 17 ก.พ. 2507 

13

นายนุช เจริญสุข 

ครูใหญ่

18 ก.พ. 2507 - 18 ม.ค. 2514

14

นายเสวก(กิตติพจ) กิ่งมณี 

รักษาการ

19 ม.ค. 2514 - 12 มิ.ย. 2514 

15

นายพล โพธิ์นาค 

ผู้อำนวยการ

14 มิ.ย. 2514 - 30 ก.ย. 2529 

16

นายกิตติพจ กิ่งมณี   

รักษาการ

ต.ค. 2529 - 31 มี.ค. 2530 

17

นายพรชัย คำป้อง 

ผู้อำนวยการ

เม.ย. 2530 - 30 ก.ย. 2534

18

นายกิตติพจ กิ่งมณี 

รักษาการ

ต.ค. 2534 - 11 พ.ค. 2535 

19

นายประสิทธิ์ บุญยัง 

ผู้อำนวยการ

12 พ.ค. 2535 - 1 ต.ค. 2541 

20

นายสมปอง เฟื่องจันทร์ 

ผู้อำนวยการ

ต.ค. 2541 - 8 ม.ค. 2542 

21

นายโถ แก้วสุขศรี 

ผู้อำนวยการ