.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.13.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,690,274
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������ 
������������������������������������������������
 

 ทำเนียบผู้บริหาร


ทื่

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายบุญมี รอดแสวง

ครูใหญ่

15 พ.ค. 2466 - 1 พ.ย. 2466 

2

นายชม นวลจันทร์

ครูใหญ่

1 พ.ย. 2466 - 30 ต.ค.2470 

3

นายสำรวย ฉ่ำน้อย

ครูใหญ่

30 ต.ค. 2470 - 30 เม.ย. 2475

4

นายทา(วิทยา) พัดศรี

ครูใหญ่

30 เม.ย. 2475 - 4 พ.ย. 2476

5

นายมะลิ อิ่มจินดา

ครูใหญ่

5 พ.ย. 2476 - 10 ก.พ. 2477

6

นายศุภชัย ศรีโห้

ครูใหญ่

11 ก.พ. 2477 - 19 พ.ย. 2485

7

นายทา(วิทยา) พัดศรี 

ครูใหญ่ 

20 พ.ย. 2485 - 11 มิ.ย. 2493 

8

นายเมี้ยน(วิบูลย์ ) พลไพรินทร์ 

ครูใหญ่

12 มิ.ย. 2493 - 22 พ.ย. 2495

9

นายนิคม ปัญญาพร 

ครูใหญ่ 

23 พ.ย. 2495 - 20 ต.ค. 2500

10

นายน้อง ธีรวิศิษฐ์ 

ครูใหญ่

25 ต.ค. 2500 - 12 มี.ค. 2502 

11

นายวิบูลย์ พลไพรินทร์ 

ครูใหญ่ 

3 มี.ค. 2502 - 9 ต.ค. 2506

12

นายวิทยา พัดศรี 

ครูใหญ่

10 ต.ค. 2506 - 17 ก.พ. 2507 

13

นายนุช เจริญสุข 

ครูใหญ่

18 ก.พ. 2507 - 18 ม.ค. 2514

14

นายเสวก(กิตติพจ) กิ่งมณี 

รักษาการ

19 ม.ค. 2514 - 12 มิ.ย. 2514 

15

นายพล โพธิ์นาค 

ผู้อำนวยการ

14 มิ.ย. 2514 - 30 ก.ย. 2529 

16

นายกิตติพจ กิ่งมณี   

รักษาการ

1 ต.ค. 2529 - 31 มี.ค. 2530 

17

นายพรชัย คำป้อง 

ผู้อำนวยการ

1 เม.ย. 2530 - 30 ก.ย. 2534

18

นายกิตติพจ กิ่งมณี 

รักษาการ

1 ต.ค. 2534 - 11 พ.ค. 2535 

19

นายประสิทธิ์ บุญยัง 

ผู้อำนวยการ

12 พ.ค. 2535 - 1 ต.ค. 2541 

20

นายสมปอง เฟื่องจันทร์ 

ผู้อำนวยการ

2 ต.ค. 2541 - 8 ม.ค. 2542 

21

นายโถ แก้วสุขศรี 

ผู้อำนวยการ 

9 ม.ค. 2543 - 30 ก.ย.2551

22

นายบำรุง กรุตเพชร

ผู้อำนวยการ

31 ต.ค. 2551 – ปัจจุบัน

 

 

 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com