.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.154.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 750,849
  หน้าหลัก    งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป
 
งานบริหารทั่วไป


นายสมจิตร์ มุ่งมาตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน งานบริหารทั่วไป


นายศุภวัฒน์ ฉิมโห้
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com