.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 1 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.13.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,690,302
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������
 
คณะกรรมการสถานศึกษา


นายวิทยา โลหะเวช
ประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงวุฒิ


นายดนัย ศรีวงศ์ตระกูล
รองประธานคณะกรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า


นายแมน จันพิทักษ์
รองประษนคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสำเริง แก่นเพิ่ม
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสาวสุภาวดี จงจิตร์ถาวร
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมควร ปานขลิบ
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสมเกตุ พานทองดี
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิชัย นิรัญศิลป์
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายอนันต์ แสนศิริ
กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง


นายรังสิมันตุ์ ปอพานิชกรณ์
กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา


นายสุธีร์ นาคสุทธิ์
กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา


นายรังสรรค์ รัตนพงศ์ผาสุข
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน


นางดลฤดี ติยโสภณจิต
กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น


นางศิริวรรณ ประทุมชาติ
กรรมการ ผู่แทนครู


นายบำรุง กรุตเพชร
กรรมการและเลขานุการ ผู้บริหารโรงเรียน
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com