.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.154.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 750,840
  หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 เอกสารงานวิชาการ
 เอกสารการเงิน
     แผนการบริหารงบประมาณ
     มอบอำนาจคัดสำเนา กพ.7
     ขอคัดสำเนา กพ.7
     ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
     เบิกเงินค่าเช่าบ้าน
     เบิกเงินการศึกษาบุตร
     แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com