.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.138.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,179,337
  หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 เอกสารงานวิชาการ
 เอกสารการเงิน
     แผนการบริหารงบประมาณ
     มอบอำนาจคัดสำเนา กพ.7
     ขอคัดสำเนา กพ.7
     ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
     เบิกเงินค่าเช่าบ้าน
     เบิกเงินการศึกษาบุตร
     แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com