.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.86.95
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,982,892
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เข้าร่วมกิจกรรมงานสสัดประจำปี 2567 ณ วัดหนองบัว-หนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมแสดงบนเวที ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 11 มกราคม 2567 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้หน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี เผยแพร่ปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก และขอขอบพระคุณผู้ใหญใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้
วันที่ 2 มกราคม 2567 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ดำเนินกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนที่นับถือ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2567 เพื่อปกปักษ์รักษาให้ปลอดภัย สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง สุขสำเร็จ และสมหวังทุกประการ
วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดำเนินกิจกรรม วันคริสต์มาส (Merry Christmas) เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ในเทศกาลคริสต์มาสทั้งของชาวตะวันตกและตะวันออก โดยมีกิจกรรมประกวด คัดลายมือ วาดภาพ ระบายสี และการแจกของขวัญของรางวัล
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบพระคุณ ท่านทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพสุทธาวาส อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนได้ฝึกทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา การสังเกตและอื่น ๆ
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู บุุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการถวายต้นเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ป 2565" สำหรับเด็กประถมศึกษา จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตตนราชุดา (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ พนักงานตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป และนักเรียน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 แจกนมแลคตาซอย ปีการศึกษา 2566 บริษัทแลคตาซอยได้ออกบูธกิจกรรมแจกนมสำหรับนักเรียน โดยบริษัท แลคตาซอย จำกัด นำนมถั่วเหลืองหลากหลายรสชาติไปเติมพลังให้กับน้องๆ หนูๆ ได้เต็มอิ่มสุขภาพดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในครั้งนี้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ต่อไป
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com