.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยานยน 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.200.117.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,580,038
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู บุุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการถวายต้นเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ป 2565" สำหรับเด็กประถมศึกษา จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตตนราชุดา (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ พนักงานตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป และนักเรียน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 แจกนมแลคตาซอย ปีการศึกษา 2566 บริษัทแลคตาซอยได้ออกบูธกิจกรรมแจกนมสำหรับนักเรียน โดยบริษัท แลคตาซอย จำกัด นำนมถั่วเหลืองหลากหลายรสชาติไปเติมพลังให้กับน้องๆ หนูๆ ได้เต็มอิ่มสุขภาพดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในครั้งนี้
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถในการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดงานวันสุนทรภู่ บูรณาการ ร่วมกับวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ความรู้เกี่ยวกับภาษา และวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติ และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติิ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติิ และโรงเเรียนได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาล หนองบัว(เทพวิทยาคม)
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขปลอดภัย และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ยินดีต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ดร.ชาญศิลป์ เรืองศรี ประธานอำเภอหนองบัว และนายนรินทร์ มนัสตรง ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษาอำเภอหนองบัว 2 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองบัว เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของห้องเรียน อาคารสถานที่และสภาพสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียน พร้อมกับได้ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนทุกโรงเรียน
การเผยแพร่ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model)เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การปฏิบัติงานของครู เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การผลิตสื่อ และการใช้สื่อการเรียน-การสอน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ รวมถึงการเผยแพร่แนวคิด แนวปฏิบัติให้กับโรงเรียนต่าง ๆ
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายประทีป ทับทิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและได้จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายเทียน ณ วัดหนองกลับ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและสืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com