.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.52.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 505,898
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วิทยากรพิเศษ คุณภัทรพล ขาวสะอาด และทีมงานจาก บริษัทอักษรเจริญทัศน์ (อจท.) ให้ความอนุเคราะห์ มาช่วยให้ความรู้ในการเตรียมตัวในการสอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย
คณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๐ (ธรรมศึกษาชั้นตรี) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ขบวนแห่นางนพมาศ ประเพณีลอยกระทงวัดหนองกลับ ประจำปี 2560
เตรียมขบวนแห่นางนพมาศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ประเพณีลอยกระทงวัดหนองกลับ ประจำปี 2560
งานเลี้ยงส่งครูนุชนารถ แก้วนิคม และครูเอกลักษณ์ รอดสอน ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ และต้อนรับครูต่างชาติ ๑ พ.ย. ๒๕๖๐
ครู นักเรียนร่วมกันทำกระทงถวายวัด ประจำปี ๒๕๖๐
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเทพสุทธาวาส
เตรียมงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบัว

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 ต่อไป
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com