.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
นายบำรุง กรุตเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
 
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.154.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 750,856
  หน้าหลัก    แผนที่เว็บไซต์ 
แผนที่เว็บไซต์
 
เมนูส่วนบน
หน้าหลัก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
เมนูทางซ้าย
หน้าหลัก
รูปภาพกิจกรรม
ผลงานของเรา
ติดต่อเรา
แผนที่เว็บไซต์
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
กลยุทธ์/อัตลักษณ์/คำขวัญ
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสภาพชุมชน
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลงานและความดี
ผลงานครูดีเด่น
ผลงานนักเรียนดีเด่น
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารงบประมาณ
งานบุคคลากร
งานบริหารทั่วไป
ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
รายชื่อคณะกรรมการ
รายชื่อศิษย์เก่า
รายนามผู้บริจาค
ดาวน์โหลด
เมนูทางขวา
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com