.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
 
 
 
 
 
September 2566
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 September 2566
 
All online 2 People
IP number 3.214.184.223
You are visitor number 2,586,316
  Home page    Download 
Download
 
 เอกสารงานวิชาการ
 เอกสารการเงิน
     แผนการบริหารงบประมาณ
     มอบอำนาจคัดสำเนา กพ.7
     ขอคัดสำเนา กพ.7
     ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
     เบิกเงินค่าเช่าบ้าน
     เบิกเงินการศึกษาบุตร
     แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com