.

คติพจน์ : เรียนดี จริยธรรมเด่น เป็นประชาธิปไตย พลานามัยสมบูรณ์

 
 
 
 
 
 
 

 

 QR Code

 
All online 2 People
IP number 18.207.255.49
You are visitor number 626,119
  Home page    News releases 
Detail news
 
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ  
      

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดซื้อที่ดินและกองผ้าป่า เพื่อซื้อที่ดิน สร้างอาคารอนุบาล อาคารดนตรีไทย และปรับปรุงหอประชุม
From.... : admin nbt
Date : 2555-06-08
 
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม)
69 ม. 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
Tel : 0 5625 1365  Fax : 0 5632 3393
Email : nongbuatep@gmail.com